kvi.annáll.is

AnnállEfniHelgisiðirKennslaKirkjaPrédikanirPrívatSálmarYfirlit

« Lítúrgísk fræði I – Hymnologia · Heim · Kennsla á haustmisseri »

Lítúrgísk fræði III – Embættisgjörð

Kristján Valur @ 15.20 30/8/02

Námskeiðið Lítúrgísk fræði III – Embættisgjörð verður kennt á mánudögum kl. 10.15 – 12.00 á haustmisseri í stofu V.

Kennsla í embættisgjörð fer fram í fyrirlestrum. Fjallað er almennt um helgisiðafræði og viðfangsefni hennar og um guðfræði og sögu guðsþjónustunnar.

Rætt verður um skírn, fermingu, hjónavígslu og útför, bæði útfrá inntaki athafnanna og guðfræði þeirra og atferlinu við framkvæmd þeirra.

Þá verður einnig fjallað um hlutverk og embætti prestsins og annars starfsfólks kirkjunnar, um köllun prests og vígslu, um safnaðaruppbyggingu og pastoral siðfræði.

Gerð verður grein fyrir grundvelli predikunarfræðinnar með sérstöku tilliti til hinna kirkjulegra athafna, einkum hjónavígslu og útfarar, þar sem gert er ráð fyrir predikun prests.

Stúdentar semja eina líkræðu og eitt ávarp til hjóna og taka þátt í æfingum á atferli prests og safnaðar.

Námsmat: Skrifleg verkefni. Skriflegt próf í lok misseris.

Námsefni: Lögð er til grundvallar bók Einars Sigurbjörnssonar: Embættisgjörð 1994, og er bókin lesin öll. Annað námsefni: Handbók íslensku kirkjunnar 1981. Sálmabók kirkjunnar 1998. Lög , reglugerðir, starfsreglur og erindis- og vígslubréf.

Stúdentar þurfa að kynna sér eftirtalin lög:

Lög um stöðu, stjórn og starfshætti kirkjunnar 78/1997
Lög um embættiskostnað sóknarpresta og aukaverk þeirra 36/1931
Lög um kirkju- og manntalsbækur 3/1945
Lög um Kristnisjóð o. fl. 35/1970
Lög um kirkjubyggingasjóð 21/1981
Lög um sóknargjöld o. fl. 91/1987
Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu 36/1993
Lög um prestssetur 137/1993
Lög um kirkjumálasjóð 138/1993
Lög um helgidagafrið 32/1997
Lög um skráð trúfélög 108/1999

Þessar reglugerðir:

Reglugerð um kirkjugarða 83/1934
Reglugerð um framkvæmd líkbrennslu 4/1951
Reglugerð um Jöfnunarsjóð sókna 206/1991
Reglugerð um greiðslu útfararkostnaðar 9/1994
Reglugerð um útfararþjónustu 232/1995

Þessar starfsreglur:

Starfsreglur um kirkjuþing 729/1998
Starfsreglur um úrskurðarnefnd og áfrýjunarnefnd þjóðkirkjunnar 730/1998
Starfsreglur um skipan sókna, prestakalla og prófastsdæma 731/1998
Starfsreglur um sóknarnefndir 732/1998
Starfsreglur um héraðsfundi og héraðsnefndir 733/1998
Starfsreglur um prófasta 734/1998
Starfsreglur um presta 735/1998
Starfsreglur um þjálfun prestsefna 736/1998
Starfsreglur um íslensku þjóðkirkjuna erlendis 737/1998
Starfsreglur um djákna 738/1998
Starfsreglur um meðferð kynferðisbrota innan íslensku þjóðkirkjunnar 739/1998
Starfsreglur um rekstrarkostnað prestsembætta og vegna prófastsstarfa 819/1999
Starfsreglur um leikmannastefnu 822/1999
Starfsreglur um organista 823/1999
Starfsreglur um sérþjónustupresta sem ráðnir eru á vegum stofnana og félagasamtaka 824/1999
Starfsreglur um kirkjuráð 817/2000
Starfsreglur um kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa 818/2000
Starfsreglur um biskupafund 819/2000
Starfsreglur um vígslubiskupa 820/2000
Starfsreglur um ráðgjafarnefnd um kenningarleg málefni 821/2000
Starfsreglur um kirkjur og safnaðarheimili 822/2000
Starfsreglur um fræðslu fyrir leikmenn innan kirkjunnar 823/2000
Starfsreglur um sérhæfða þjónustu kirkjunnar við fjölskylduna 824/2000
Starfsreglur um söngmál og tónlistarfræðslu á vegum þjóðkirkjunnar 825/2000
Starfsreglur um prestssetrasjóð 826/2000

Ennfremur á vef Alþingis lög nr.31/ 1993 Hjúskaparlög, og lög nr. 87/1996 Lög um staðfesta samvist.
Ennfremur erindisbréf sem við á hverju sinni, vígslubréf, og siðareglur presta.

url: http://kvi.annall.is/2002-08-30/15.20.24/

© kvi.annáll.is · Færslur · Ummæli